Styret NRD 2019-20

Styret i Nidaros Roller Derby velges ved årsmøte hver vår. Styrets medlemmer er i de fleste tilfeller også ledere for hver sine komiteer. I tillegg til styrets valgte medlemmer er kaptain for A og B laget også med i styret. Kapteinene for lagene velges internt i hvert lag. Nestleder for klubben velges internt blant styremedlemmene.

Styret som ble valgt tidlig på våren 2019 er følgende.

 • Leder:  Ine Brennodden Svendsen
 • Nestleder : (ikke valgt enda)
 • Kasserer : Tron Bårdgård
 • Leder Treningskomitee : Monica Kristoffersen Skog
 • Leder Medlemskomitee : Karen Dunker
 • Leder PR komitee : Camilla Buvarp Kristoffersen Skog
 • Leder Interleague komitee : Hanne bryn
 • Leder Sosialkomitee : Anders Småsund
 • Leder Merchkomitee: Margrete Abelsen
 • Officials representant / Head NSO : Ragni Myhre Johansen
 • Kaptain A lag :
 • Kaptein B lag :