Styret NRD 2022-23

Styret i Nidaros Roller Derby velges ved årsmøte hver vår. Styrets medlemmer er i de fleste tilfeller også ledere for hver sine komiteer. Nestleder for klubben velges internt blant styremedlemmene.

Styret som ble valgt tidlig på våren 2022 er følgende.

  • Leder:  Beate Bjørkholen
  • Nestleder : Tina Lill Hovelsen
  • Kasserer : Vibeke Mjøsund Thomassen
  • Styremedlem: Hanne Bryn
  • Styremedlem: Eivor Kløften Lein
  • Styremedlem: Marte Løkken Myrvold