Tidligere styrer

Styret som ble valgt tidlig på våren 2018-19 var.

 • Leder:  Ine Brennodden Svendsen
 • Nestleder : Tina Hovelsen
 • Kasserer : Tron Bårdgård
 • Leder Treningskomitee : Monica Kristoffersen Skog
 • Leder Medlemskomitee : Helena Windberg
 • Leder PR komitee : Tina Hovelsen
 • Leder Interleague komitee : Hanne bryn
 • Leder Sosialkomitee : Anders Småsund
 • Officials representant : Ragni Myhre Johansen
 • Kaptain A lag : Margrete Abelsen
 • Kaptein B lag : Kine Ross